Místo:

Tržní náměstí ve struktuře města Liberec patří k větším veřejným prostorům. Nemůže konkurovat svou funkcí  náměstím v historickém centru. Jeho role může spočívat v rozšíření nabídky městských prostorů po obvodu centra. Otevřených městských prostorů, které zvou k setkávání a trávení volného času.

Negativa:

V současnosti je náměstí nejživější na straně bazénu, zároveň v této části dochází k největšímu konfliktu s automobilovou dopravou. Střed náměstí je nepřehledný a neprostupný, prostor kolem stávající kašny minimálně využívaný. Západní cíp náměstí slouží jako velké parkoviště. Parkovací plocha odděluje zelený střed a činí ho nedostupným. V parkovacích plochách absentují stromy. Zastávky autobusů jsou nevhodně rozptýleny, z některých směrů je bazén od autobusu špatně přístupný.

 

Potenciál:

Největším potenciálem pro oživení náměstí jsou návštěvníci bazénu. Pro dobu před a po bazénu může plocha sloužit k odpočinku a setkávání, občerstvení, trávení volného času.

Další důležitý okruh uživatelů jsou rezidenti přiléhajících obytných domů a okolí. Jejich aktivity, které by měly prostor pojmout jsou: odpočinek, setkávání, venčení psů, komunální a tříděný odpad, parkování, city-gardening, grilování a zábava.

Hlavním konceptem návrhu je vytvoření funkčního zeleného středu náměstí a posílení městského prostředí po jeho obvodu. Zklidněná pobytová plocha před bazénem směřuje chodce do zeleného středu, který slouží jako pobytový trávník se stupni na sezení.

Předprostor výstaviště je řešen jako zpevněná plocha s alejí stromů vedoucí ke vstupní bráně. Mezi stromy jsou v dlažbě vymezena parkovací stání. Je zde prostor pro konání trhů nebo jiných událostí.