OVA - tým

Každé zadání může přinést jedinečné řešení, které s klientem společně hledáme.

V roce 2010 byla založena společnost ovarchitekti s.r.o. V roce 2012-2013 Jiří Opočenský a Štěpán Valouch vedli ateliér ZAN na FA ČVUT. Jiří Opočenský a Štěpán Valouch jsou autorizovaní architekti ČKA. Kancelář spolupracuje se stálým okruhem specializovaných projektantů. Společnost je pojištěna ve výši 5.000.000,-Kč. V kanceláři v současnosti pracuje 9 architektů. V roce 2017 vydali knihu s názvem „ov-a 2007-2017“, která shrnuje dílo firmy ov architekti po 10 letech od začátku spolupráce Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha.

Návrh v průběhu práce ověřujeme na skicách, vizualizacích a fyzických modelech, širších i detailních měřítek, které jsou důležitou součástí naší práce. Během tohoto procesu často konzultujeme s klientem. Pro každý projekt hledáme jednotící koncept, který lze vyjádřit logem, a který nás vede v průběhu další práce až k realizaci stavby. Návrh by měl za rozumných stavebních nákladů přinést klientovi trvalou hodnotu. Záměr konzultujeme od prvních úvah o investici a pozemku. Podílíme se na všech stupních projektu, zajišťujeme autorský dozor a koordinujeme navazující průzkumy, výběrová řízení, a další procesy vzniku stavby.

Mezi naše klienty patří například ŠKODA AUTO a.s., ČSOB a.s., Lasvit s.r.o., Kubík a.s., Slavonická renesanční o.p.s, Tipsport a.s., Centra a.s., Renoenergie a.s., hlavní město Praha, MČ Praha 6, MČ Praha 10, Vinohradský pivovar s.r.o., VŠCHT, Aeskulab a další soukromí klienti.

Architektonická kancelář ov-a vznikla v roce 2007. Její zakladatelé Jiří Opočenský a Štěpán Valouch jsou oba absolventi Fakulty architektury ČVUT.