Změna využití prostoru uhelny VŠCHT

Architektur Fachmagazin, Alt and Neu, 01/2022