Umístění domu respektuje uliční čáry, tvořené vilou Portheimka i protilehlou uliční frontou, se kterou je navržená čelní fasáda rovnoběžná. Namísto úzkého chodníku před domem navrhujeme pět metrů široké podloubí se vstupy do obchodních ploch a hlavním vstupem do domu k bytovému jádru s krytou pavlačí. Chodník do ulice Matoušova je rozšířen a poskytuje tak prostor pro případné posezení před kavárnou.

Cílem dispozičního řešení bylo orientovat většinu bytů ke slunným fasádám a aby alespoň jedna místnost každého bytu byla orientována do vnitrobloku a žádný z bytů neměl všechny místnosti orientované do ulice V Botanice. Těmto předpokladům nejlépe odpovídají dvě komunikační jádra – do ulice V Botanice a druhé ve středu vnitrobloku. Parter obsahuje prostory pro komerční jednotky a společné podloubí se vstupy k bytům v jižním a západním křídle.

Záměrem volby konstrukčního řešení i materiálů fasádního pláště byla trvanlivost a nenáročná údržba. Dům by měl důstojně stárnout a být kultivovaným sousedem okolních domů i za 30 let užívání.

Stavba je navržena z monolitického železobetonu, založena na bílé vaně. Obvodový plášť v přízemí tvoří skládané prefabrikované železobetonové dílce, sloupy a překlady. Nad soklem budovy je úsporně navržen kontaktní zateplovací systém z minerální tepelné izolace. Budova bude navržena s téměř nulovou spotřebou energie. Zvolili jsme cestu geotermálních vrtů v kombinaci se zemním čerpadlem.

Dešťová voda by byla druhotně využita pro závlahu střešních zahrad.