Podbaba

Stanice Podbaba je koncipována jako dvoupatrový dům na křižovatce. Nástupiště navazuje na zvýšenou platformu, která je přístupná z okolí po dvou schodištích a výtahem. V přízemí stanice je parkoviště pro kola,  opravna kol, bike café a dva další pronajímatelné prostory. Prodej jízdenek a informací je u vstupu na nástupiště.  Hlavní přestupní trasa od tramvaje a vlaků je vedena po chodníku podchodem pod tratí. Odtud je schodištěm vedena na úroveň nástupiště.

Troja

Nástupiště stanice Troja je umístěno na náspu, který vyrovnává a spojuje jeho úroveň s okolním terénem. Díky tomu je nástupiště dostupné také pro cyklisty po přístupové rampě. Prosklený parter stanice se otevíra dvojím směrem. K nábřeží a cyklostezce, s místem pro občerstvení,  s prodejnou suvenýrů směrem ke vstupu do Pražské ZOO. Pohonná jednotka a depo kabin jsou umístěné ve stanici Troja. Depo je umístěno na úrovni stávajícího terénu.

Bohnice

Stanice Bohnice je spojená s konečnou zastávkou tramvaje, řešenou formou úvratě. Úroveň nástupiště lanovky je spojena se stanicí tramvaje dvojicí eskalátorů a výtahem. Těleso eskalátorů je kryté střechou, která zajišťuje delší životnost technologie eskalátorů. Na úrovni nástupiště je veřejná bezbariérová toaleta, prostor pro informace, prodej jízdenek a prodejní automaty.

Budovy stanic jsou děleny celkem na pět částí: sokl, nástupiště, prosklená hala a atika. Vnější měřítko tak připomíná dělení běžných budov a navazuje tak na měřítko okolního města.

Střechy všech stanic jsou řešené jako zelené. Zelené střechy nejlépe přispívají k zadržování dešťové vody v krajině a zároveň zmenšují tzv. „heat island“ ve městech.

Tvarosloví pilířů navazuje na tvarosloví podpory a oblouku, které je typická pro většinu pražských mostů. Horní platforma pilířů je krytá vrstvou kačírku díky které zadržuje dešťovou vodu a následně ji odpařuje do okoli, zároveň slouží také jako provozní plošina.