Propojení budov VŠCHT

Propojení budov VŠCHT

Propojení budov VŠCHT

Praha 2017
Krystalická lávka mezi dvěma budovami slouží jako místo k zastavení a rozhledu na cestě areálem chodeb. Osnova ocelových prutů spojuje obdélný profil s šestiúhelným středem.

1. místo ve vyzvané soutěži