Family House in Všenory

Česká architektura 2008-2009, yearbook, Prostor, 2009