Family house in Svitavy

Nový domov roku 2007, exhibition catalouge, ČKA, 2007