Ing. arch. Jiří Opočenský 
(* 1978)

+420 732 146 995

jiri.opocensky@ov-a.cz

2004 FA CTU Prague
2002 TU Eidhoven, NL
2005 Academy of Fine Arts Prague
2002-06 atelier KAVA
2006 DNA architekti
2007 foundation of ov-a
2008 authorized architect ČKA 03549
2008 birth of his daughter Magdaléna
2012-13 head of a studio at FA CTU Prague

Ing. arch. Štěpán Valouch 
(* 1977)

+420 777 679 758

stepan.valouch@ov-a.cz

2003 FA CTU Prague
2003-06 dum architekti
2006 DNA architekti
2007 foundation of ov-a
2007 authorized architect ČKA 03488
2010 birth of his son Bohdan
2012-13 head of a studio at FA CTU Prague
2013 birth of his son Vojtěch

Opočenský Valouch

Other current and former team partners: David Balajka, Věra Fišerová, Jakub Holub, Marek Macejko, Pavlína Sýkorová, Jiří Šámal, Jana Homolová, Aleš Kuželka, Tomáš Kubelka, Anna Schneiderová, Vojtěch Kratochvíl, Klára Pavlišová, Magdalena Havlová, Jan Stibral, Adam Bažant.