Ing. arch. Jiří Opočenský 
(* 1978)

+420 732 146 995

jiri.opocensky@ova.cz

2004 FA CTU Prague
2002 TU Eidhoven, NL
2005 Academy of Fine Arts Prague
2002-06 atelier KAVA
2006 DNA architekti
2007 foundation of ov-a
2008 authorized architect ČKA 03549
2008 birth of his daughter Magdaléna
2012-13 head of a studio at FA CTU Prague

Ing. arch. Štěpán Valouch 
(* 1977)

+420 777 679 758

stepan.valouch@ova.cz

2003 FA CTU Prague
2003-06 dum architekti
2006 DNA architekti
2007 foundation of ov-a
2007 authorized architect ČKA 03488
2010 birth of his son Bohdan
2012-13 head of a studio at FA CTU Prague
2013 birth of his son Vojtěch

2019 teacher at Academy of Fine Arts, Architecture and Design in Prague

2020 birth of his son Kosma
2020 head of a studio Valouch Stibral at FA CTU Prague

Opočenský Valouch

Other current and former team partners: Lenka Janusová, Jan Hájek, Jakub Masný, Lucie Neničková, Romana Bedrunková. .