Část prosklené vytápěné vstupní haly je umístěna přímo nad kolejištěm, cestující tak při čekání mají přímý čelní výhled na projíždějící vlakové soupravy.

Před-prostor prosklené vstupní haly definují dvě rozevírající se ramena, mezi kterými je umístěn autobusový terminál.

Systém povrchových parkovišť obklopuje budovu v soustředných kruzích. Optimalizuje tak docházkové vzdálenosti od jednotlivých parkovacích stání k vlakům. Hlavními aspekty určujícími charakter povrchových parkovišť je zadržování vody a eliminace přehřívání.

Parkoviště je důsledně děleno 4metrovými pruhy zeleně se zasakovacími příkopy a prostorem pro vzrostlé stromy.

Stávající silnice Nehvizdy – Horoušany je respektována ve své nynější trase. A je částečně zapojena do vnitřní dopravní organizace terminálu. Budova terminálu je umístěna východně od ní.

Urbanistické a architektonické řešení

Budova vysokorychlostního terminálu je umístěna uprostřed polí polabské nížiny. Její pozice je chráněna nově vysázeným okružním pásem lesa. Prostranství před terminálem je definováno jižní okružní komunikací.

Stávající silnice Nehvizdy – Horoušany je respektována ve své nynější trase. A je částečně zapojena do vnitřní dopravní organizace terminálu. Budova terminálu je umístěna východní od ní.
Terminál je řešen jako trojcípá hvězdice. Před-prostor prosklené vstupní haly definují dvě rozevírající se ramena, mezi kterými je umístěn autobusový terminál. Třetí rameno směřuje kolmo přes trať. Tvoří nadchod s integrovanou odjezdovou halou. Zde čekají cestující v teple s čelním výhledem na projíždějící soupravy.

Dynamický trojcípý tvar terminálu odkazuje k rychlosti VRT vlaků, jeho obloukové křivky navazují na tvarosloví rozpletů jednotlivých kolejí v nádražních kolejištích.

Piazzeta před otevřenou náručí vstupních ramen terminálu slouží jako relaxační a setkávací prostor. Pěší jsou na ni vedeni středem. Na straně piazzety jsou umístěna 4 vyčkávací stání autobusů.

Proti vstupu do terminálu je umístěn čtyřpodlažní parkovací dům pro 1000 automobilů.

Cestující jsou z parkovacích ploch vedeni pěšími radiálami, které směřují do středu terminálu. Pěší trasy jsou lemovány stromy a oddělujícími pruhy zeleně.