Místo
Svažitý pozemek určený pro novou výstavbu má podlouhlý rozměr, který vychází z historické parcelace lánového uspořádání polí. Pozemek je nedaleko centra Chýně, v jeho okolí se předpokládá významný rozvoj rezidenční výstavby. Z východní strany je lemován dlouhým soukromým pozemkem, který je s ohledem na svou šířku obtížně zastavitelný. Jednoho dne by tento pozemek obec mohla vykoupit a přeměnit na park, který by navazoval na Chřášťanskou skládku revitalizovanou na pahorek s rozhledem.

Koncept
Nová škola může stát delší dobu osamocená na poli, na okraji sídla, po čase se stane součástí zastavěné struktury obce a domy mohou být blízko. Navrhli jsme dům, který zvládne obě polohy a nabídne srozumitelný veřejný prostor, který se nebude vytrácet do okolí, ale stane se pevným základním kamenem lokality.
Navrhli jsme dva dvory, veřejný a soukromý. Dvěma dvorům odpovídají dvě základní hmoty domu. Severní část s učebnami a hlavním pobytovým prostorem. Jižní část je určená pro sport, aulu a jídelnu se zázemím a dalšími potřebnými prostory, které mohou fungovat nezávisle na jižní části.
Budova má tři podlaží, a její výškové rozvržení využívá sklonu pozemku. Na terén je možné vstoupit nejen z přízemí, ale i z prvního patra, na které navazuje sportovní areál. Ve třetím podlaží jsou navrženy venkovní učebny a tak každé podlaží má přímý přístup do venkovního prostředí. Střecha obsahuje pobytovou plochu a se zahrádkami pro pěstitelské práce.

Školu lze provozně rozdělit na dva základní režimy – výukový, dopolední, kdy je vše přístupné a odpolední, zájmový, kdy je veřejnosti přístupná pouze část budovy s kroužky, knihovnou, sportem a případnou kulturou v aule.

 

Areál školy má ve sklonitém pozemku dvě základní výškové úrovně. Úroveň prvního nadzemního podlaží školy s oběma dvory a druhou úroveň sportovního areálu o podlaží výš.
Vstupní dvůr je prostorem pro školáky, pro návštěvníky zájmových programů i pro veřejnost. Dvůr je lemován střechou na sloupech, která pomáhá definovat prostor v rámci neurčeného okolí. Pod střechou jsou umístěna stojany na kola a koloběžky, houpačky a kryté sezení pro čekání na potomky. Cesta od autobusové zastávky ke vstupu do školy je částečně vedena „suchou nohu“. V prostoru dvoru jsou navržena „válecí“ podia pro teenagery, sportovní povrchy pro malé školáky, několik stromů a houpačky, možná pro všechny.

Druhý dvůr obsahuje jídelní stoly, které rozšiřují kapacitu jídelny. Dále nabízí prostor pro hru o velké přestávce i volných chvílích mezi odpoledními aktivitami. Jsou zde umístěny prolézačky, měkké povrchy pro poskakování a běh, basketbalový koš a prolézací bradla. Do vnitřního dvora je možné vstoupit ze školní haly, z jídelny i ze cvičné kuchyňky. Střešní markýza u fasády a hnízda s několika vzrostlými stromy brání vzniku efektu „tepelného ostrova“.

Sportovní areál obsahuje několik hřišť. Atletický ovál s integrovaným fotbalovým hřištěm o rozměru 45/90, po své východní straně se zázemím, kde je prostor pro občerstvení a atletický tunel. Prostor pro diváky je na lavičce v úrovni oválu a na střeše zázemí, kde je rovněž lavička pro diváky. Druhé hřiště je mezi školou a oválem a obsahuje tréninkové oplocené hřiště, jehož rozměr je včetně doběhů 24/46m. Hřiště může být využíváno i o přestávkách. Zpevněné sportovní plochy jsou vybaveny povrchy, které umožňují vsak dešťových srážek. Hlavní fotbalové hřiště je pokryté travním kobercem.