Zadáním klienta bylo vytvořit sídlo firmy, která navazuje na silnou sklářskou tradici a spojuje sklo a světlo současným jazykem. Její artefakty jsou umístěny po celém světě a patří mezi špičku v oboru.Klient zakoupil dva historické domy v centru Nového Boru s úmyslem přestavět je na sídlo firmy. Domy byly historicky sklářskými dílnami, byla zde hospodářská zvířata, bydlelo se v nich a prošli během dvou set let existence pestrým stavebním vývojem. Koncem druhé poloviny dvacátého století zde dokonce byla sklářská škola a domy byly prohlášeny kulturními památkami.

Architektura místa zrcadlí silnou tradici sklářství, na kterou navazuje práce a design firmy LASVIT navazuje. Návrh současnou formou interpretuje typický dvoupodlažní sklářský dům a doplňuje areál v jeden funkční celek. Původní domy z počátku 19. století jsou doplněny o dva nové.

Skleněný dům je prostorem pro kancelářskou kavárnu, jednací místností a také knihovnou vzorků. Druhý, černý dům, nabízí prostor pro představení vzorků 1:1 a skleněných objektůs váhou až 5 tun.

Návrh obnovy a doplnění areálu firmy Lasvit míří k výhledu jeho sjednocení do harmonické kompozice celého bloku. Dva stávající památkově chráněné domy byly doplněny o dva nové, které vycházejí z proporcí typických proporcí v daném místě. Tvar domů je abstrahován do jednoduché formy obdélného půdorysu zastřešeného valbovou střechou. Dvůr obklopený původními stavbami i soudobou architekturou se stává chráněnou „rajskou“ zahradou pro odpočinek i práci. Ze strany obrácené od náměstí vznikl průchod pro veřejnost.

Nový skleněný dům nahradil zděný krček, který dříve propojoval historické stavby. Dům je středem sídla firmy, kavárnou i jednacím prostorem. Uvnitř obklopen policemi pro knihovnu a sklad vzorků. Skleněné elementy v policích jsou prozářeny denním světlem, po setmění jsou podsvíceny a září ven. Plášť i střecha jsou pokryty skleněnými šablonami, které byly vyvinuty ve spolupráci s Lasvitem. Vycházejícími z proporce a kladení břidlicových desek užívaných na štítech a střechách v regionu a textura skleněné šablony vychází z lomu plátů břidlice.