Hmota dostavby je pojata jako super-blok s vlastním měřítkem fasády. Výškově hmota navazuje na okolní římsy a svým ustoupeným podlažím reaguje na navazující šikmé střechy.
Vertikální hranice mezi základním tělem bloku a ustoupeným podlažím je proměnlivá. Zvýrazňuje tak SV nároží, které uzavírá čtvrť městských bloků. Jin – jang princip uliční fasády dává bloku dynamiku a výjimečnost. Dvorní trakt dělí prostor vnitřního dvora na dvě části a zajišťuje vlastníkům jednotek více soukromí.

Fasády domu jsou děleny na 3 části:

⦁ Dvou-podlažní sokl – pilíře jsou obloženy sklocementovými deskami, tvarosloví sloupů odděluje soklovou část od zbytku fasády.
⦁ Tělo domu – tělo tvořené pilíři a římsami graduje směrem k SV nároží. Tělo je kryto omítkou na kontatním zateplení, s tmavším odstínem fasády.
⦁ Ustoupená patra – opticky odlehčují tělo domu, jsou omítaná bílou břizolitovou omítkou, okna jsou světlá metalická.

Fasády domu jsou tvořeny kontaktním zateplením s vyjímkou částí soklu, které jsou kryté sklocementovou deskou. Okna a zábradlí jsou hliníková s metalickou krycí barvou.

Obchodní parter orientovaný do Sokolovské ulice se výškově přizpůsobuje ulici, úroveň podlahy postupně klesá k SV rohu objektu. Do bočních ulic jsou orientovány sklepní koje a sklady kol a kočárků. Prosklené fasády parteru jsou ze sloupko-paždíkových konstrukcí. Sklepy jsou kryty perforovaným plechem.

Boční trakty bloku jsou řešeny s dvoustraně orientovanými byty V-Z. Severní a dvorní trakt je řešen s příčnými byty. Blok je rozdělen na bytové sekce. Návrh eliminuje dlouhé chodby a minimalizuje podíl společných ploch na typickém podlaží. Dispozice je řešena s ohledem na maximalizaci hloubky traktu a maximalizaci prosvětlení a proslunění bytových jednotek.