Kulturní dům stojící na náměstí má potenciál stát se bodem a veřejným prostorem, který si obyvatelé budou spojovat s centrem města Neratovice. Rozměr trojúhelného parku před MÚ je příliš rozlehlý na to aby se stal náměstím, proto se soustředíme na dva prostory přiléhající KD. Vstupní piazzetta do MÚ a nově vytvořený vstupní prostor kulturního domu se stávajícími vzrostlými stromy.

Na tyto intimnější veřejné prostory navazuje průchozí trojúhelníkový park v popředí, ze severní strany KD naopak park „romantický“.

Vstup do úřadu, exteriér

Navržený samostatný vstup do MÚ je veden přes novou vstupní zvýšenou podestu. Infopult je umístěn přímo proti novému vstupu. Piazzetta je přístupná rampou a schodištěm s bezbariérovou rampou.

Městský úřad

Vstupní prostory tvoří převýšená haly s ochozem s prosklenými příčkami do velké zasedací místnosti. Na vstup navazuje převýšená hala přepážek. Z ní vede nový výtah a schodiště do 2NP a 3NP ve kterých jsou umístěny další pracoviště městského úřadu. V hale je prostor pro čekání a vyvolávací systém. Přepážky jsou řešeny jako prosklené otevřené s maximální možnou mírou kontaktu mezi klientem a pracovníky MU. Na ochozu haly jsou umístěny prosklené kanceláře, prostředí je přehledné a vyvolává dojem transparentního a otevřeného úřadu. Vstup do bytové věže je zcela oddělen od provozů MÚ. Personální vstup je veden z 1PP s využitím stávajícího výtahu a schodiště.