Rodinný dům v Králově Dvoře

Česká architektura 2009-2010, ročenka, Prostor, 2010