Rodinný dům Svitavy

Česká architektura 2006-2007,
ročenka, Prostor, 2007