Rodinný dům Svitavy

Nový domov roku 2007,

katalog k výstavě, ČKA, 2007