Kompaktní a klidná hmota školy posiluje městský charakter čtvrti. Nízkopodlažní budova (přízemí a 2 patra) svým tvarem vytváří polosoukromé a soukromé zákoutí v okolí školní budovy a městské mikro-prostory, které v nově zastavované čtvrti chybí.

Budova školy ve tvaru H navazuje svým průčelím na uliční frontu ulice Kardousova. Třípodlažní klidná hmota posiluje městský charakter osy nově vznikajícího bytového komplexu. Vstup do školy je ze západu, z prostoru nově vzniklé piazzetty, která rozšiřuje veřejný prostor hlavní třídy. Vstup do školy zvýrazňuje krytý prostor pod konzolou na západní straně průčelí školy.

Školní dvůr a zahrada školky přiléhají ke střednímu traktu školy. Budovu uzavírá sportovní blok hal, na které navazuje venkovní sportoviště s běžeckým okruhem a multifunkčním hřištěm.

 

Zpevněná plocha před hlavním průčelím lemuje kiss and ride parkoviště. Zklidněná piazzetta před hlavním vstupem obsahuje herní prvky, prostory pro čekání, venkovní stoly kavárny pod střechou. Školní dvůr otevřený k východu navazuje na školní jídelnu v 1PP, stupňovitá pobytová tribuna slouží pro venkovní shromáždění školy. Hřiště školky orientované východním směrem je mírně vyvýšené proti okolí a tak chráněné i před provozem školní zahrady. Budova školy přirozeně dělí pozemek na oplocenou chráněnou část a veřejně přístupnou zónu. Sportovní plochy navazují na sousední park. Pěší a cyklistické spojení směrem do parku je vedeno po východní straně pozemku.

Kiss and ride smyčka je umístěna v prostoru územní rezervy, při respektování koridoru tramvaje a rozšířené komunikace. Dopravní řešení kiss and ride je jednosměrná paralelní komunikace s devíti podélnými stáními. S omezeným couváním. Děti odcházejí od aut přímo k hlavnímu vstupu bez přecházení vozovky. Parkování pro rodiče (20 stání) je řešeno jako kolmé na západní straně školy s přímou návazností na vstup do školy. Parkování pro zaměstnance školy (10 stání) je umístěno na konci příjezdové komunikace k parkovacím stáním pro rodiče za závorou. Zásobování školní kuchyně je řešeno výtahem z jižní strany piazzetty. Vjezd na pozemek školy, servis a technická stání jsou vedena z východní strany po rampě podél budovy školy.