Ing. arch.  Jiří  Opočenský  
(* 1978)

+420 732 146 995

jiri.opocensky@ova.cz

2004 FA ČVUT Praha
2002 TU Eindhoven, NL
2005 AVU Praha
2002-06 atelier KAVA
2006 DNA architekti
2007 založení ov-a
2008 autorizovaný architekt ČKA 03549
2008 narození dcery Magdalény
2012-13 vedoucí atelieru ZAN FA ČVUT
2019 městský architekt Libčice

Ing. arch. Štěpán Valouch 
(* 1977)

+420 777 679 758

stepan.valouch@ova.cz

2003 FA ČVUT Praha
2003-06 dum architekti
2006 DNA architekti
2007 založení ov-a
2007 autorizovaný architekt ČKA 03488
2010 narození syna Bohdana
2012-13 vedoucí atelieru ZAN FA ČVUT
2013 narození syna Vojtěcha
2019 pedagog na UMPRUM – jeden semestr

2020 narození syna Kosmy
2020-současnost vedoucí ateliéru FA ČVUT

Opočenský Valouch

S kanceláří dále spolupracovali a spolupracují: Lenka Janusová, Jan Hájek, Jakub Masný, Lucie Neničková, Romana Bedrunková, .