Ing. arch. Jiří Opočenský 
(* 1978)

+420 732 146 995

jiri.opocensky@ov-a.cz

2004 FA ČVUT Praha
2002 TU Eindhoven, NL
2005 AVU Praha
2002-06 atelier KAVA
2006 DNA architekti
2007 založení ov-a
2008 autorizovaný architekt ČKA 03549
2008 narození dcery Magdalény
2012-13 vedoucí atelieru ZAN FA ČVUT
2019 městský architekt Libčice

Ing. arch. Štěpán Valouch 
(* 1977)

+420 777 679 758

stepan.valouch@ov-a.cz

2003 FA ČVUT Praha
2003-06 dum architekti
2006 DNA architekti
2007 založení ov-a
2007 autorizovaný architekt ČKA 03488
2010 narození syna Bohdana
2012-13 vedoucí atelieru ZAN FA ČVUT
2013 narození syna Vojtěcha
2019 pedagog na UMPRUM – jeden semestr

2020 narození syna Kosmy
2020-současnost vedoucí ateliéru FA ČVUT

Opočenský Valouch

S kanceláří dále spolupracovali a spolupracují: Jakub Masný, Lucie Neničková, Romana Bedrunková, David Balajka, Věra Fišerová, Jakub Holub, Marek Macejko, Pavlína Sýkorová, Jiří Šámal, Jana Homolová, Aleš Kuželka, Tomáš Kubelka, Anna Schneiderová, Vojtěch Kratochvíl, Klára Pavlišová, Magdalena Havlová, Jan  Stibral, Adam Bažant.