Současné čtení urbanistického celku tiskáren je možné interpretovat jako dva prostorové plány. Nižší vrstva vil s drobnějším měřítkem je v těsném kontaktu s ulicí, s obyvateli a kolemjdoucími, a tvoří první plán. Druhý vzdálenější tvoří objemné tovární stavby, které se objevují v průhledech mezi vilami a jejich přítomnost je patrná v ulici Oblačná a Boženy Němcové.

Složité kompoziční schéma doplňuje jednoduchá architektura obytného domu na obdélném půdoryse, vsazeného do druhého prostorového plánu.  Lodžie tvořené desky a sloupy vytváří základní architektonický výraz domu, představený rastr. Jednoduché až prosté členění odpovídá přímosti industriálních staveb. Césura mezi továrnami a novostavbou usnadňuje čtení nové vrstvy a postupného vývoje areálu a rozvíjí velkorysé měřítko továrních staveb. Parcelace zahradního města, kolmá k ulici, je čitelná v rytmu vil a bran mezi nimi. Stopu parcelace interpretujeme ve společném vnitrobloku, kde jsou navrženy tři rozdílná místa, tři atmosféry. Středový plácek je parafrází na court d´honouer. Boční klidové prostory jsou určené pro dětské hřiště nebo setkání obyvatel domů.

Na historický vývoj Liberce, českého Manchesteru, odkazuje obnovený komín. Liberecké vertikály jsou fenomén a množství komínů v Liberci ubylo. Komín by se mohl stát novou značkou oživených tiskáren

 

Vstup do areálu je veden podle středové symetrie, průjezdem přes hlavní vilu čp 15. Na průjezd navazuje čestný dvůr, z boků vymezený dvěma stěnami, které odkazují k původní dostavbě manufaktury.

Přízemí vil je určeno pro služby, které využijí potenciálu parteru. Prostory mezi vilkami, bývalé vjezdy do zahrad, pak slouží jako předzahrádky domů, a mohou být pro služby parteru synergicky využity. Polosuterénní prostory při ulici Boženy Němcové patří také službám, předpokládáme restaurační provoz propojený s nárožní vilou. Na stávající suterén továrních budov navazuje nově budovaný suterén. Obsahuje tři podzemní podlaží s parkováním, každé se samostatným vjezdem pro auta.  Další podlaží bytová. Byty jsou ve středních sekcích orientovány východ-západ, v nárožních pozicích využívají výhledu na dvě světové strany. Byty u terénu obsahují předzahrádky, první podlaží využívá předzahrádky nad garážemi i do ulice U Tiskárny a vytváří tak intimnější prostředí pro byty u ulice.

Původní budovy tiskáren obsahují každá nové komunikační jádro se schodištěm a výtahem ve středu dispozice, po obvodu jsou navrženy byty. Dispoziční rozdělení bytů odpovídá konstrukčnímu systému stavby, v prvním podlaží jsou byty vybaveny lodžiemi, v dalších podlažích ocelovými balkony zavěšenými z fasády.  Okna továrních hal jsou prohloubena na úroveň podlahy, nadpraží oken je zesíleno, aby mezi podlažími vznikly požární pásy. Nárožní budova Boženy Němcové, U Tiskárny je navýšena o jedno plnohodnotné podlaží a o jedno podlaží ustoupené.