Umístění nové tělocvičny pro ZŠ Pečky bylo prověřeno ve více variantách. Po prověření jednotlivých možných míst bylo doporučeno tělocvičnu umístit dle původního plánu z části nad současnou budovu jídelny a zároveň vytvořit nový prostor pro školní aulu. Nová přístavba je tak díky této pozici plně propojena se stávající budovou základní školy a její nově navržený vstupní předprostor může sloužit jak sportovcům v odpoledních hodinách, tak jako alternativní vstup pro žáky. V rámci dispozice je kladen důraz na využitelnost a dostatečnou velikost komunikačních prostorů. Spojovací krčky se stávající budovou školy jsou rozšířené o tři nové jazykové učebny.  Cílem je, aby zde žáci mimo dobu vyučování našli prostory pro vzájemnou komunikaci a relaxaci.

Konceptem návrhu je vytvoření lucerny nad střešní krajinou Peček. Lichoběžníkový půdorys navržené budovy vychází z okolního kontextu ulice K. H. Borovského. Zkosená severozápadní stěna reaguje na geometrii ulice a vytváří plynulý přechod od stávajících budov školy k rodinným domům. Zaoblené rohy zjemňují celkový objem dostavby.

 

V přízemí budovy je umístěna multifunkční aula s mobilní tribunou a jejím složením vzniká variabilní otevřený prostor využitelný pro sportovní a kulturní aktivity. Prostor před aulou slouží jako vstupní foyer a recepce. V druhém nadzemní podlaží je umístěna tělocvična s  rozměry 32 x 20 metrů a se světlou výškou 7 metrů po celé ploše. Tyto dispozice tak splňují nároky pro hraní většiny míčových a kolektivních sportů a pomocí rozdělovacích závěsů/sítí vytvořit dvě samostatné hrací poloviny. Podél jedné strany sportovní plochy je v její úrovni umístěna tribuna s vlastním přístupem ze společné chodby. Tělocvična je doplněna o 4 šatny a sociální zázemí pro sportovce a návštěvníky. Provoz tělocvičny může být nezávislý od provozu školy.

Budova bude splňovat požárně bezpečnostní kritéria a využívat současné možnosti ekologicky šetrného vytápění s využitím rekuperace a obnovitelných zdrojů, na střeše se plánuje výsadba ve formě zelené střechy.