Horské městečko a lyžařské středisko Pec pod Sněžkou vzniklo původní zástavbou v údolí, která se rozšiřovala do okolních strání. Postupně přibyly větší turistické ubytovny a hotely. Charakter místa tvoří solitérní domy podél hlavní ulice, které jsou v těsném kontaktu s okolní přírodou. Atmosféru vystihuje cesta stoupající údolím podél potoků a průhledy mezi domy do zadních plánů obce s boudami rozesetými po loukách. Návrh se čtyřmi bytovými domy na tyto kvality navazuje a rozvíjí je.

Na parcele investora, v centru obce na pohledově exponovaném místě, stála budova prodejny Sněžka z 80. let 20. století. Dlouhá hmota prodejny působila v místě jako bariéra a bránila průhledům do zadních plánů obce. Kolem budovy zbyl nevyužitý a neudržovaný prostor, který nepatřil k domu ani k ulici. Zadáním investora bylo na místě původních budov a na přilehlých parcelách postavit 90 bytů v apartmánových domech.

Objekt bývalého nákupního střediska byl odstraněn. Na jeho místě vnikl nový obchodní parter, který překryla louka. Na střeše-louce vyrostly čtyři domy. Domy jsou různě veliké a různě orientované. Vznikají mezi nimi napínavé prostorové vztahy posílené stoupajícím terénem.

Střešní louka je polosoukromý volný prostor mezi domy určený různým aktivitám a událostem. Je zde venkovní grill s posezením, dětské hřiště, prostory před byty slouží jako terasy jednotlivých apartmánů.