Hlavním konceptem návrhu je utvoření pevného a dobře prostupného okraje celého náměstí v kontrastu s přírodním, klidným, středovým parkem. Návrh sjednocuje celý prostor a uprostřed nechává a dotváří současný park. Hrany náměstí jsou místem pohybu, střed je ponechán zeleni a odpočinku.

Rušná komunikace je mírně odkloněna od fasád obytných domů na jihovýchodní straně náměstí, tím vzniká prostor pro alej stromů a dostatečně široký chodník pro bezpečný pohyb a pobyt chodců i fungování komerčních prostorů v parteru.

  Parkování v dolní části je mírně redukováno a kultivováno tak, aby celý prostor působil jednotně. Pruh parkovacích stání je přerušen na ose přilehlé budovy, kde navrhujeme široké schodiště zpřístupňující parter tohoto objektu.

Na ulici Soukenná, před kostelem sv. Anny, je nově umístěná zastávka tramvaje, od které jak nahoru, tak dolu vedou široké schody propojující kostel se zbytkem náměstí. Díky tomuto novému příčnému propojení může středový park fungovat jako rozptylová plocha při kulturních akcích konaných v kostele. Úzká, soukromá ulička spojující ulici Soukennou a Dvorskou je v návrhu podpořena schodišti přes celou její šířku. Díky tomu je přehlednější a nabízí možnost průchodu všem chodcům. Zároveň je kladen důraz na možnost umístění venkovní zahrádky pro přilehlou restauraci.

 

Středový park je místo klidu, odpočinku i různých volnočasových aktivit. Kvalita travnatých ploch je podpořena ochrannými obrubami, které zároveň vytvářejí možnosti pro posezení. Uprostřed parku se nachází snížená dlažba s vodními tryskami, které v letním období nabízejí možnost osvěžení. V jižním cípu náměstí, je vymezen prostor pro umístění sochy symbolizující vztah Jablonce a výroby bižuterie, jako produktem historicky nejtypičtějším pro toto město.

Na konci uliční fronty domů při jihovýchodní straně náměstí ponecháváme možnost doplnění struktury bytovým domem. Nábřeží je zpřístupněno z náměstí schodištěm, cestou a cyklostezkou, která je zde plánována. Tento přístup k řece je podpořen i novým přechodem přes ulici Budovatelů.