Interiér odběrového centra AeskuLab

Interiér odběrového centra AeskuLab

Interiér odběrového centra AeskuLab

Praha 2018
Dva světy oddělené vinoucí se dřevěnou stěnou. Před ní čekárna členěná
různě orientovanými polstrovanými lavicemi, z druhé strany diskrétní
odběrové boxy za matnými skleněnými příčkami. Čistota a klid na práci s
nejvzácnější tekutinou, jejíž barva se odráží v doplňcích odběrového centra.

Spolupráce: Ing.arch. Magdalena Havlová
Foto: Ester Havlová