Změna využití prostoru uhelny VŠCHT

Změna využití prostoru uhelny VŠCHT

Změna využití prostoru uhelny VŠCHT

Praha 2016
Uhelna ze 30tých let 20. století skrytá uprostřed Englova bloku vysokých škol má atmosféru románů Julese Verna. Místo uhlí se na šikmé výsypce přeměněné ve stupňovité hlediště uhnízdí studenti. Rekonstruovaný prostor má iniciovat přednášky, setkávání a další neformální aktivity školy.

Spolupráce: Romana Bedrunková

Foto: Václav Novák