Rodinný dům Milada

Rodinný dům Milada

Rodinný dům Milada

Nesvačily, Pelhřimov 2011
Stávající zchátralá chalupa bude odstraněna. V její stopě bude postaven nový dům, orientovaný opačně. Zápraží, které bylo dříve na severu, bude otočené k jihu, ke slunci a k výhledu na rybník. Tradiční podélný půdorys za sebe řadí bydlení, kůlnu, sklad, garáž, vše pod jednou střechou. Nový dům bude zase obyčejnou chalupou ve vesnici.