Rekontrukce kulturního a administrativního centra v Neratovicích

Rekontrukce kulturního a administrativního centra v Neratovicích

Rekontrukce kulturního a administrativního centra v Neratovicích

Neratovice 2018
Cílem návrhu je změnit tvář socialistického centra na současnou otevřenou radnici a kulturní prostor splňující dnešní požadavky, propojit dům v parteru s okolím a zároveň propojit jednotlivé kulturní provozy uvnitř domu, přiblížit dům náměstí a změnit parter před domem, podpořit kvality původní architektury, v maximální možné míře zachovat původní výtvarně ucelené interiéry, novým obvodovým pláštěm změnit razantně charakter budovy a její vnímání veřejností


1. místo ve vyzvané soutěži