Zelená Malovanka

Zelená Malovanka

Zelená Malovanka

Praha 6 2010
Visutý park nad křižovatkou Malovanka

„Městské zásahy“ 2010
ověřovací studie 2010

Křižovatka jako otevřená rána škodí městu. Zelené stěny v křižovatce doplňují původní terén, stehy lávek napříč spojují oba břehy.