Nové centrum Žižkova

Nové centrum Žižkova

Nové centrum Žižkova

Praha 2019
Navržený bytový soubor vychází z tradičního činžovního domu. Je složen z jednotlivých domů, které spolu vytváří SUPER-BLOK. Bydlení v bloku nabízí několik výrazných kvalit. Budovy vytváří uliční čáru a pomáhají definovat rozpadlou atmosféru okraje Žižkova. Obchodní parter vnější i vnitřní zapojuje stavbu do struktury města. Vnitroblokem vede veřejná cesta a je propojen s okolními ulicemi stává se tak součástí města, klidným prostorem s kavárnami a hřišti.

Spolupráce s architektonickým ateliérem GutGut.

Účast ve 2. kole otevřené mezinárodní soutěže